Doe uw was de deur uit! Meer tijd over, betere kwaliteit en Beter voor het milieu!

Doe uw was de deur uit! Meer tijd over, betere kwaliteit en Beter voor het milieu!

Als alle inwoners van Nederland de was uit zouden besteden aan een professioneel bedrijf, levert dat direct een vermindering van 24% CO₂-uitstoot, per wasbeurt 35 liter waterbesparing en ruim 30% minder bijdrage aan de plastic soep voor Nederland op.

Grote energie- en waterbesparing
De gedachte dat het beter zou zijn om de enorme berg vuil wasgoed, die de Nederlandse consumenten jaarlijks produceren (6,1 ton) de deur uit te doen, is zeker niet nieuw. Vele onafhankelijke onderzoeken hebben dat reeds bevestigd. De huishoudwasmachines/-drogers gebruiken veel meer energie en water dan professionele wassystemen en zijn daardoor volgens TNO beduidend meer belastend voor het milieu. Anno 2019 gebruikt professioneel wassen al 17,5% minder energie en 58% minder water dan thuis wassen. Wetenschappers hebben berekend dat dit binnen enkele jaren verder kan oplopen tot 83% minder water. Dit komt neer op 3.477 liter waterbesparing per persoon per jaar!

Vermindering plastic soep!
Maar het milieuvoordeel is nog groter. Momenteel draagt de wasmachine van thuis voor 33% bij aan het ontstaan van de plastic soep in de oceanen. Professionele systemen dragen hier niet of nauwelijks aan bij. Daarnaast is de kwaliteit beter, hetgeen de levensduur van het textiel ten goede komt. Mildere reiniging en de was weer echt hygiënisch schoon.

Dus doe die was de deur uit! Voor uzelf en voor het milieu!

 

2019-11-28T09:54:06+00:00